Incipitario degli anonimi aggiunti al Rao

 

 

 

 

 

 

 

Ab goig e ab [alegria]

Ab vos volria parlar

Ara ballau, companyes

Aujats, senyors, complits de saviesa

Ausiren missa matinal

A vos, ne Constantina Julia

Ay, espigua novela

Beata santa Catarina

Bon esforç mal astre venç

Bons cavallers, tots prestament

Cant lo rey Erodes ac aso entes

Cascun cos l’anima cobra

Dins en .j. any son scrites

[. . .] domna de bon ayre

E las!, e io que·m fare

En nom de Deu totpoderos

En nom de Deu, lo rey del cel

Eu vi un bon mal de Jesucristi

Gloriosa dells angels, Verge, no·m desempars

Honrats sants eva[n]gelistes

. . . / la Verge molt singular

La vostra amor m’ich fa venir

Lo jorn del Judici

Madona, xantan vos diria

Mal haja qui se n’ira

Martiri et do

Na dolça res, be m’es greu

Na Ffrancina, la beneita

No le us dire qual es ma senyora

Nos qui les dites armes de Jesucrist

Nostre Senyor e mossen sent Pere

O verge santa Maria

O visconte de Narbona

O! vosaltres, honrats senyors

Proomens, direts ha mon senyor

Pus conexeu vos am ab fermetat

Pus que·s perdet en mercaders la fes

Que li volgues mal, ara li perdo

Rosiyolet de mon verger

Regina exçellent, Verge de pietat

Sagrat coltell qui tallist

Sanguini es joyos

Santa Verge Maria

Sen Nicholau

[S]enyor ver Deus tot poderos

Si tots temps vols viure valents e pros

Tant mi complanch del tresp[ass]ar del segle

Tembre Deu es savie[s]a

Tot hom qui sia ordonat

Tres bos frares se n’anaven per lur cami

Un jorn depres dinar

Vejats que diu nostre pare Adam

Verge, alegria

Verge, ten beneyt fo

Verge, gran alegria

Vierge de les viergens, flor de les flors

 

Nota.  I testi di questa sezione, che rimane aperta, sono elencati per ordine alfabetico degli incipit e non numerati.

# 52 

 

Indice degli autori

 

Rialc