Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


Conjur a tota nafra

    1      Tres bos frares se n’anaven per lur cami
    2      e ’ncontraren nostre senyor Jesucristi.
    3      «Tres bos frares, on anats?»
    4      «Anam nos en al puig de Sent Joan
    5      per collir herbes e flors
    6      per sanar nafres e dolors».
    7      «Tres bos frares», se dix nostre Senyor,
    8      «vosaltres vos en tornarets,
    9      que res en lo mon non pendrets,
    10     ni carn en dissabte no menjarets,
    11     ni aço celat no tenrets.
    12     E penrets de la lana de la ovella
    13     e oli de la olivera vera,
    14     e direts enaixi:
    15     “Nafra, puxes tu cremar e delir,
    16     e, ’n fistules, e semar e poirir,
    17     com fe aquella que l’angel fe
    17     al costat dret de nostre senyor Jesucristi”».

 

 

 

Ed. Josep Romeu i Figueras, Corpus d’antiga poesia popular, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000, p. 83.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc