Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Nos qui les dites armes de Jesucrist,
    2      ab les quals de jou molt trist
    3      per sa mort ha deliurats
    4      e a vida reparats,
    5      imaginem remirant,
    6      ab lo cor devot honrant
    7      per los sobirans prelats;
    8      per honor d’aquelles dats
    9      son als de cor penidits
    10     los perdons devall scrits.

    11     Pere, qui de Crist hac lo poder,
    12     a tots dona tres anys primer,
    13     e apres d’ell trenta foren
    14     qui ab centen dia soccorreguren;
    15     tres milia fan ja plegats,
    16     levants les nostres iniquitats,
    17     mes .xxviij. bisbes ab cent,
    18     qui tots despenen lur talent,
    19     quaranten die atorgants
    20     les nostres colpes relevants;
    21     e apres ells quart Innocent,
    22     axi com cosa ben convinent,
    23     en Lugduno ho confirma
    24     e als feels allo conserva,
    25     doents dies hi ajusta
    26     e aço en scrits manifesta.

    27     Son los perdons ensemps sumats,
    28     .viiij. jorns tres sinch ajustats.
    29     O peccador ple de falsia,
    30     les armes de Jesucrist remira
    31     e hauras salut sens triga!

    32     Portant ab si les armes dignament,
    33     de perills de foch e de vent
    34     e de aygües segur sera,
    35     e mes, com a la mort pervendra,
    36     sera dels sagraments guarnit
    37     e no tembra lo enemich.

    38     Fembre ab dolor infantant,
    39     ab si les armes portant
    40     e mirant les reverentment,
    41     tantost haura desliurament
    42     per virtut de Deu o[m]nipotent.

 

 

 

Ed. Giuseppe E. Sansone, Studi di filologia catalana, Bari, Adriatica, 1963, p. 35.

Nel ms. viene immediatamente dopo le quartine di 0bis. Sagrat coltell qui tallist.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc