Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Tot hom qui sia ordonat
    2      ne sia clerge nomenat,
    3      ne vol dafende Deu,
    4      de nyts deu les matines dir,
    5      cant de nit nasc Nostre Seyor,
    6      e puys Judas , lo traydor,
    7      vene de nits lo Fil de Deu,
    8      per ·xxx· diners als jueus.
    9      E puys fo fortment escarnit
    10     e en la cara escupit;
    11     tota la nuyt lo turmentaren,
    12     tan fort que tot lo cascaren.
    13     E cant lo gals agren cantat,
    14     sen Pere l’ac ·iii· vos negat
    15     e sos dexebles li fugiren,
    16     enaxi con tuit lo gaquiren.
    17     E per ayso es establit
    18     que diu om matines de nyt.
    19     . . . a prima diu om cant es . . .
    20     cant van lo Fil de Deu liurar
    21     a lur seyor en Pons Pilat,
    22     tantost l’ageren despuyiat,
    23     e puys feren li vestir
    24     una porpra per escarnir,
    25     e puys coronen lo d’espines
    26     e ligen lo en ·i· pilar,
    27     e venen tuit li batalar . . .

 

 

 

Ed. Gemma Navarro, Rialc 2001.

Ms.: Barcelona, Biblioteca Capitular 178, 16. || 6 Judas] juda. — 7 vene] veneren.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc