Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime


    1      Dins en .j. any son scrites
    2      .lij. setmanes complides,
    3      e son los dies tots scrits
    4      .ccclxv. complits;
    5      e son entre la nit e·l dia
    6      .xxiiij. hores tota via;
    7      e axi es la suma tanta
    8      .vii. m. dcclx.,
    9      que son les hores dins .j. any,
    10     per compte cert aytantes fan.
    11     Encara hi a .vj. hores mes
    12     e al quart [any] .j. dia pres
    13     e una nuyt per compliment,
    14     pels anys que venguen dretament
    15     que axi es comptat e lest,
    16     e per axo fa hom baxest,
    17     car l’any es cressut de .j.dia;
    18     e pren a [festa] sent Mathia,
    19     car hom fa festes trespassar,
    20     devets o doncs axi comptar.
    21     L’any de la incarnacio partits
    22     per .iiij. parts e senes migs
    23     e lo baxest sera la doncs
    24     car l’any de .j. dia es plus lonchs.
    25     Les quatre trempes dejunats
    26     en aycell temps que y es donats,
    27     segon dimecres de coresma,
    28     e ceyll apres de la cincagesma
    29     ell ters dimecres de setembra
    30     e ceyll apres idus de decembra.
    31     Lo dimecres e·l divendres
    32     e·l dissapte son .iiij. trempes.
    33     En l’avent de nadal farets
    34     quatra diemenges que y ha drets,
    35     ab carnes toltes lo derrer;
    36     enteyrament lo devets fer.
    37     Apres nonas de mars sercats
    38     la luna nova e gardats,
    39     puxes comptats lo .xiiij. die,
    40     que aqui es pascha tota via,
    41     lo primer digmenge que atrobarets.
    42     Axi es fet lo compte drets,
    43     ans de pascha .viiij. setmanes,
    44     alleluya lexat manes
    45     .vij. setmanes son de corema
    46     e .vij. de pascha e cincogema.
    47     Le ledanies de maig son
    48     lo diluns ans de censio;
    49     de censio, tuyt o sabets,
    50     a .xl. jors de pascha l’avets.
    51     La luna va axi punyan
    52     de punt en punt per cascun any,
    53     e puya tro a .xix.,
    54     e puys torna .j. ani nou.
    55     Les altres destes entre l’any
    56     podets comptar axi con van
    57     per so car totes son scrites
    58     en fora ceyles que us he dites.
    59     De Corpus Christi farets festa
    60     lo .xij. jorn de sincogema.
    61     .xxx. dies ha noembra,
    62     abril, juny e setembra;
    63     de .xxviij. ni ha un,
    64     tot los altres son de .xxxj.

 

 

 

Ed. Paul Meyer, «Nouvelles catalanes inédites», Romania, 20, 1891, pp. 193-215, 579-615, a p. 613.

7 tanta] fayta ms. (correzione suggerita in nota dall’ed.). — 25 «La fin du mot quatre est abrégée et par conséquent pourrait se lire quatuor» (ed.), come in un trattatello affine in francese. — 27 Inutile la correzione di Meyer caresma: la forma è documentata in un altro testo (178.2, v. 2) ed è confermata, qui al v. 45, da corema (anche corretto dall’ed. in carema).

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc