Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte    1      O visconte de Narbona
    2      be haveu mala raho
    3      de, vos, escalar la terra
    4      del molt alt Rey de Arago!

    5      Escalada la aveu sens falla
    6      mes lo Alguer be hos ha costat:
    7      los millors homes de armes
    8      los llurs caps y han dexiat,
    9      ab molta ballestraria
    10     y vergadas ab baldo,
    11     dient: «Muiran los francesos,
    12     que nos han fet la traicio
    13     del molt alt Rey de Arago!»

    14     Lo Monseñor de l’altura
    15     que n’es novell capita,
    16     aquell que a pres la enpresa
    17     ab mossen Sissilia,
    18     de toldra a nos la terra
    19     falsament a traysio.
    20     Gran fore estada la mengua
    21     de la Casa de Arago.
    22     «Muiran, muiran los francesos,
    23     que n’an fet la traicio
    24     al nostre Rey de Arago!»

    25     Defensada nos han la terra,
    26     los albergans ab gran rigor,
    27     quant veeren lo mur combatre.
    28     Cetrillas, governador,
    29     aquell que nefrat estava,
    30     mostra gran esfors y bo,
    31     dient: «Muiran los fransesos,
    32     que nos han fet la traicio
    33     al nostre Rey d’Arago!»

    34     La bandera haveu dexada,
    35     visconte, mal vostre grat.
    36     Virgili, que la portava,
    37     de bona n’es escapat.
    38     Ferit fonch de un colp de glavi
    39     y nefrat de una virato,
    40     e prestament salta la escala
    41     a sercar son compaño.
    42     «Muiran, muiran...»

    43     La trompeta que aportavan
    44     poch li valgue son sonar
    45     ne l’assalt que atocavan,
    46     ca sert no hi gosan montar,
    47     ans fugi ab lo visconte
    48     quan ell veu la destrucio
    49     que faian dels francesos
    50     en la torre de l’Esparo.
    51     «Muiran, muiran...»

    52     En lo bastart de Saboya
    53     no hos y cal esperar,
    54     que gia mes castells ni vilas
    55     no veureu pas escalar,
    56     puis que en lo Alguer sens falla
    57     pengiat lo han com un lladro
    58     e tolta li han la testa
    59     lo endema de la Asensio.
    60     «Muiran, muiran...»

    61     De les dones vos dire,
    62     diñas son de gran llaor,
    63     quals tingueren gran coragie
    64     defensant a llur señor.
    65     Aportavan totas lleñas,
    66     cascuna ab son brando,
    67     per metre foch a la torre
    68     que se apella lo Esparo,
    69     dient: «Muiran los francesos
    70     que han fet la traicio
    71     al nostre Rey de Arago!»

    72     O traidors de sassaresos,
    73     ara no hus caldra clamar,
    74     que los vostres amichs francesos
    75     son vinguts a visitar.
    76     «França, França!», haveu cridada,
    77     molts francesos haveu vist,
    78     y per tota vostra vida
    79     per traidors sareu tenits.
    80     «Muiran, muiran los francessos
    81     y·ls traidors de sassaresos
    82     que han fet la traycio
    83     al molt alt Rey d’Arago!»

    84     O bisconte de Narbona,
    85     no hos y cal pas a tornar,
    86     que en la isla de Sardeña
    87     no porreu res heretar,
    88     mas torna vo·n en mal’ora
    89     en Narbona a fer traicio,
    90     si no voleu que hos lleve la testa
    91     lo molt alt Rey de Arago.
    92     «Muiran, muiran...»

    93     Gran llaors li sian donadas
    94     a l’apostol sant Joan,
    95     lo de la Porta Llatina.
    96     Fem li festa cascun añy
    97     aquell que per nos pregava,
    98     tots fasam li oracio,
    99     que suplique a Deu lo Pare
    100    que nos guarde de traicio.
    101    «Muiran, muiran los francesos
    102    y·ls traidors de sassaresos,
    103    que han fet la traicio
    104    al molt alt Rey de Arago!»

 

 

 

Ed. August Bover i Font, «Relació i Cobles de la conquista dels fransesos: textos anònims algueresos del segle XV», Catalan Review, 7, 1993, pp. 9-36, a p. 17.

95 lo] la ms. (correzione suggerita in nota dall’editore).

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc