Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      E las, e io que·m fare
    2      si la vostre amor no·m vol?
    3      Al boscatge me n’ire
    4      e aqui stare tot sol,
    5      suspirant die e nit,
    6      plorant e faent plany molt trist,
    7      d’on mon cor ne sera marrit,
    8      per vos sera.

    9      Cel jove anemorat,
    10     qui us comença d’aymar,
    11     ne tenits pres e ligat,
    12     vos mirall qui sots molt clar,
    13     perque ab humilitat
    14     vos vull humiliment recarir,
    15     que per vostre pietat
    16     no deiats a mi jaquir.

    17     Tan fort fo aycella hora,
    18     senyora, que vos vasi,
    19     car despuys per me ventura
    20     mon cor de vos no·s parti;
    21     ans menyant e gint durmint,
    22     stich totstemps per pençar
    23     ja con vos sere plasent
    24     ne si mi volets de bon grat.

 

 

 

Ed. Laureà Pagarolas i Sabaté, «Recull d’anotacions esparses dels protocols medievals barcelonins», in Estudis sobre història de la institució notaril a Catalunya en honor de Raimon Noguera, Barcelona, Fundació Noguera, 1988, pp. 59-90, a p. 68.

Le tre cobles sono precedute da una dedica, di discutibile metricità (ma la metricità della stessa poesiola non è molto più rigorosa):

                  A vos, ne Constantina Julia,
                  vull aquest breu dictat donar.
                  Mon ull tot jorn vos remira,
                  perque us prech que no·m vullats oblidar.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc