Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      [. . .]nar
    2      la Verge molt singular
    3      a sanct Johan, amich car,
    4      per dar consolatio.

    5      Jhesuchrist, en son parlar
    6      sedent de ’mor singular,
    7      fel y sutya li varen donar
    8      per magor afactio.

    9      Jhesuchrist va suplicar
    10     Deu, lo Para singular,
    11     que los volgues perdonar
    12     aquesta mort e passio.

    13     Lo ladre lo va pregar
    14     que li volgues perdonar
    15     e li plagues recordar
    16     de dar li salvatio.

    17     Jhesuchrist, tot prestament,
    18     li dix sagurament:
    19     «Tu seras vui a salvament
    20     e, ab mi, consolatio».

    21     Totom pens devotament
    22     an la pe[na] e turment
    23     que sostench per tota [gent]
    24     [per dar nos] salvatio.

 

 

 

Ed. Orland Grapí, in Orland Grapí, Edith de la Marnierre & Biteca (Vicenç Beltran, Gemma Avenoza, Glòria Sabaté, Lourdes Soriano), «Al marge dels cançoners. 1: Alguns textos poètics catalans inèdits o poc coneguts», in Canzonieri iberici. Atti del colloquio di Padova-Venezia (25-27 maggio 2000), in stampa.

Ms.: Biblioteca de Catalunya, 308, c. 64r.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc