Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Honrats sants eva[n]gelistes,
    2      qui sou los quatre pilas,
    3      entre tots los ministres
    4      aquests son mes singulars.
    5      De Jhesus protonotaris,
    6      qui de Verge fon consebut,
    7      e da Deu sacretaris;
    8      pregau per nostra salut!

    9      Les solempnitats e altesas
    10     a Deu son molt plasent,
    11     per los apostols ben enteses
    12     e ministrades abtament.
    13     Hoferint presentalles
    14     al Senyor Rey de virtut,
    15     la Mort nos encalsa ab riales;
    16     pregau per nostra salut!

    17     Ho propheta[s] e patriarcas,
    18     martirs, sants e confessors,
    19     qui en lo cel sou monarchas
    20     e nombra dels mayors!
    21     La batalla aveu gonyade
    22     e tot lo mon aveu vensut.
    23     Per la gracia qui us es donade,
    24     pregau per nostra salut!

    25     Ho donas benignes e sanctas,
    26     vergens e contine[n]ts,
    27     altament sou axelsades
    28     sobra tots los aliments!
    29     Tals riquezas aveu gonyades
    30     per vostras grans virtuts.
    31     Deus, qui us ha illuminades,
    32     pregau per nostra salut!

 

 

 

Ed. Orland Grapí, Rialc 2001.

Ms.: Biblioteca de Catalunya, 1579, ff. 35r-v. || 2 sou] ſon. 19 sou] son. 27 sou] son.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc