Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Na Ffrancina, la beneita,
    2      ull teniu de umilitat.
    3      Mes mirau vos lo corratge:
    4      trobar l’au ple de crueltat.

    5      Pensau esser de paratge
    6      o de gran partelitat,
    7      mes mirau vos lo linatge:
    8      de cavados es honrat.
    9      Si pendre us voleu ab ella
    10     algun petit de repos,
    11     de la balla se ixs tentost,
    12     perque·l servel li baluga.

    13     No vullau esser tant perlera
    14     ni aver tant crueltat
    15     en dir lo qui ver no era,
    16     ans hi deviau aver pensat.
    17     Mes be sab lo vesinat
    18     que vos sou un poch grossera.
    19     Dons, ajau bona manera
    20     e amau ab lieltat.

    21     Pus servades m’aveu brumes
    22     per pendre desamistat,
    23     preniu de mi comiat,
    24     pus teniu males costumes.

 

 

 

Ed. Josep Romeu i Figueras, Corpus d’antiga poesia popular, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000, p. 105.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc