Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Sen Nicholau,
    2      mans he suau,
    3      da·ns la tua amor si·t plau!

    4      Sen Nicholau, honrrat bisbe
    5      de la ciutat de Mire,
    6      prega per la Sancta Sgleya
    7      Deu que·ns fassa maraveya.
    8      Sen Nicholau...

         Tu qui es per Deu molt amat,
    10      car per ço t’a el exalsat,
    11     pregue el qui per sa pietat
    12     la trasque tost d’aquest barrat.
    13     Sen Nicholau...

    14     Nohemi no ha nom ara,
    15     qui dir vol bela he clara,
    16     car es posada en gran error
    17     he [en] fuscor he en tristor.
    18     Sen Nicholau...

    19     Dons vulats pregar humilment
    20     lo fil de Deu omnipotent,
    21     que la fassa molt reluent,
    22     he la regna en lo bon estament.
    23     Sen Nicholau...

    24     E fassa los seus servidors
    25     honratz abatz, honratz priors,
    26     e·ls don dessu la sua amor
    27     e, dela, la sua dolsor.
    28     Sen Nicholau...

 

 

 

Ed. Orland Grapí, in Orland Grapí, Edith de la Marnierre & Biteca (Vicenç Beltran, Gemma Avenoza, Glòria Sabaté, Lourdes Soriano), «Al marge dels cançoners. 1: Alguns textos poètics catalans inèdits o poc coneguts», in Canzonieri iberici. Atti del colloquio di Padova-Venezia (25-27 maggio 2000), in stampa.

Ms.: Biblioteca de Catalunya, 93. cc. 11v-12r. || 5 mirea. — 11 entre pregue i el, ratllat, q(ue) el q(ue). — 15 qui dir molt. — 16 error] orror. — 22 bo ratllat entre en i bon.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori 

Rialc