Rialc
Rao 0bis.

            Teatro

            Passió d’Illa (frammento)
    1      Que li volgues mal, ara li perdo,
    2      car si anch me feu deshonor,
    3      ara m’a feita gran honor;
    4      ni ssi ffuy per ell adontatz,
    5      ara m’a sertes be honrats;
    6      e dich vos be sertament
    7      c’aixi m’o tench ad honrament
    8      car eyl m’a aquell hom liurat
    9      que eu e totz temps desixat.
    10     Be vuyl que li anetz dir
    11     que aixi se·n pot be plevir,
    12     de mi e de so del meu,
    13     com eu faria de ço del seu,
    14     car aixi·m so be alegratz
    15     d’aquest hom que m’avetz menats,
    16     que si·m donas hom aquest mon
    17     per Deu no·m sabra tam bon,
    18     cor promet vos en bona ffe
    19     que  . . .

 

 

 

Ed. Pep Vila, «El fragment de la passió d’Illa (Rosselló) del segle XIV. Nota i edició», Els Marges, 54, 1995, pp. 77-84.

 

Teatro
Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc