Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Pus que·s perdet en mercaders la fes,
    2      e·ls avocats prendon de .ii. parts,
    3      e·ls clerchs feren usures de lombarts,
    4      e·ls cavallers se torneren burgues,
    5      e lur peges se torneren pladers,
    6      e l’ostaler trahi son hostalayre,
    7      e confessor descobri son confessayre,
    8      e metge fe·s de specier compayre,
    9      e gran senyor pasceron fe plevida
    10     e, ’nquer pus fort, passeron sagrament,
    11     e fals rich hom cert es per savis tenguts;
    12     si, donchs, veyem qu’es tot lo mon perdut.

 

 

 

Ed. Orland Grapí, Rialc 2001.

Ms.: Biblioteca de Catalunya, 309, f. 79. || 3 e·ls] e lo. — 5 lur] lnr. Entre els vv.7-8, ratllat, E gran ſenyor. 10 després de paſſeron, ratllat pus frotot. 12 veyem] vey en.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc