Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


Conjur de lobas

    1      Nostre Senyor e mossen sent Pere
    2      se n’anaven per lur cami
    3      e ’ncontraren lo lop lobas.
    4      «E on vas, lop lobas?»,
    5      se dix nostre Senyor.
    6      «Vau a la casa d’aytal,
    7      menjar la carn e beure la sang d’aytal».
    8      «No o faces, lop lobas!»,
    9      se dix nostre Senyor.
    10     «Ve te·n per les pastures
    11     menjar les herbes menudes;
    12     ve te·n per les muntanyes
    13     menjar les herbes salvatges;
    14     ve te n’a mija mar,
    15     que aci no puxes res demanar!

 

 

 

Ed. Josep Romeu i Figueras, Corpus d’antiga poesia popular, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000, p. 82.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc