Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      Ab goig e ab [alegria,]
    2      Senyo[r], del neximent
    3      lausem Santa Maria
    4      e Deus omnipotent.

    5      Per la gran santedat
    6      que en la Verge es,
    7      Deus per humilitat
    8      misatge li trames.
    9      Gabriel, sens falsia,
    10     sens tot defaliment
    11     dix li: «Ave Maria»
    12     ab gran alegrament.

    13     Quan la Verge ausi
    14     la salutacio,
    15     que l’angel sens tot fi
    16     li dix en sa mayso,
    17     estech espaordida
    18     del denunciament
    19     que l’angel dit avia
    20     ab gran alegrament.

    21     Ladonchs dix Gabriel,
    22     missatge glorios,
    23     que avala del cel
    24     del Senyor poderos:
    25     «No·t temes, Verge pia,
    26     que Jesus verament
    27     vendra en tu, estela,
    28     pendre coneximent».

    29     La Verge li respos:
    30     «No y he coneximent
    31     de marit ni d’espos,
    32     ni de nuyll hom vivent;
    33     empero, sens duptança,
    34     fare son mandament,
    35     que be n’e agradança
    36     e molt gran pagament».

    37     Quan la Verge ac consentit
    38     tant tost prenyada fo,
    39     obra del Sant Esperit
    40     fo sens corruptio.
    41     I pari aital dia
    42     com es lo de Nadal,
    43     perque es nostra via
    44     lunyada de tot mal.

 

 

 

Ed. Giuseppe E. Sansone, Studi di filologia catalana, Bari, Adriatica, 1963, p. 24.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc