Rialc
Rao 0bis.

            Poesie anonime aggiunte


    1      En nom de Deu, lo rey del cel,
    2      e de l’angel sant Gabriel,
    3      qui a la Verge apparech
    4      e lealment la saludech
    5      dient a ella: «Deus te sal,
    6      Maria, verge e leyal.
    7      L’Espirit Sant en tu vendra
    8      e carn humana ell pendra
    9      per los homens que son damnats.
    10     Per Ell serran desliurats
    11     de les penes en que stam
    12     per los peccats de nostre pare Adam».
    13     E la Verge li respondech:
    14     «Axi com tu dius sia fet».

    15     En nom de Deu, qui es fons disens,
    16     prenets los quatre elements,
    17     terra, foch qui fon primer,
    18     d’aygua clara e de l’aer,
    19     e tots ensemps los mesclarets
    20     e sanch d’ome los tornarets.
    21     Adonchs la terra aygua tornats
    22     e l’aygua, terra, aço sapiats.
    23     E la terra foch tornarets
    24     e lo foch, terra, si u sabets.
    25     E l’aygua, que es permanent,
    26     tornarets foch verament.
    27     E l’aer, que be conexets,
    28     atressi terra, si u volets.
    29     Axi serran tresfigurats
    30     e perdurables germanats
    31     e tots ensems trespassaran.
    32     Vuytanta dies estaran
    33     en purgatori verament
    34     e ’n grans tenebres exament;
    35     aqui purgaran lurs peccats,
    36     car grans lladres son estats,
    37     enveyosos d’aur e d’argent,
    38     de plom e de coure ’xament.
    39     Donchs, en lo foch ells purgaran
    40     los grans peccats que fets hauran.
    41     E aquests torments be complits,
    42     de bell blanquet serran vestits
    43     no tement penes ni turment,
    44     car purgats son verament
    45     del foch d’infern qu·ils ha blasits,
    46     de bell blanquet revestits.
    47     Adonchs vendra lo Salvador,
    48     qui los criech ab gran honor,
    49     e dira: «Amichs, sus levats!»
    50     Tantost seran resuscitats
    51     e lausaran lur Creador.
    52     E no y haura sol ne luna,
    53     ni stella blancha ni bruna,
    54     que no·s vinga humiliar
    55     ni en lurs peus merce clamar.
    56     Ladonchs seran assetiats
    57     en cadira, d’or coronats,
    58     e un offici hauran tal,
    59     de part del Rey celestial,
    60     que sien princeps jutjadors
    61     dels morts e dels vius purgadors
    62     qui en lo mon hauran peccat
    63     ni en la mala vida estat.
    64     Adonchs preguem lo Creador,
    65     veray Deu, Payre e Senyor,
    66     que Ell per sa pietat
    67     nos perdo nostre peccat,
    68     e·ns do gaug e alegra fis,
    69     portant nos en paradis.

             Amen

 

 

 

Ed. Miriam Cabré e Michela Pereira, Rialc 2001.

Ms.: Bethlehem (Pennsylvania), Lehigh University Library, Le Trésor d’Alchimie, SC R 091 T798, ff. 151r-153r. || 24 de] deu.

 

Incipitario degli anonimi aggiunti
Indice degli autori

Rialc