Incipitario di Narcís Vinyoles

 

 

 

 

 

 

 

Alçant los ulls en creu per a mirar te    (203.1)

Bell papagay ab penes d’esperança    (203.2)

Del zodiach, on son los dotze signes    (203.3)

L’espill inmens hon vos morau, senyora    (203.4)

La nau Jesus d’aquell port se partia    (203.5)

Mare de Deu, qui sols pogues mereixer    (203.6)

Mirant en vos, examen de pintura    (203.7)

Mirant lo cel brodat d’estelles clares    (203.8)

Mon esperit esta ple de sospita    (203.9)

O, immortal y mort per mos delictes    (203.10a)

Fruyt divinal collit d’umana planta    (203.10b)

Que may sens Tu, Senyor, a Tu no miren    (203.10c)

Donchs, Capita, dona·m les armes tues    (203.10d)

Y axi, Senyor, tinch ferma la sperança    (203.10e)

Fill de peccat y nat de inconstancia    (203.10f)

Tu·ns has donat, Senyor, ampla carrera    (203.10g)

Sera fet net mon esperit immunde    (203.10h)

Atenyeran aquells goigs mes orelles    (203.10i)

Mos mals escrits, en compte del diable    (203.10j)

Crea·m, Senyor, hun cor de nova pasta    (203.10k)

En aquell jorn amarch de dol y d’ira    (203.10l)

Just sacerdot, ministre sens cautela    (203.10m)

Los meus cinch senys rebelles, flachs y pobres    (203.10n)

Cura·m los ulls ab l’engüent o colliri    (203.10o)

Sens Tu, Senyor, que so sino cendra?    (203.10p)

Mos donatius que son, ni mes offertes?    (203.10q)

Senyor immens, Deu meu, no·m desempares    (203.10r)

Syon som tots ab l’aygua del babtisme    (203.10s)

Quant me veuras apparellat a rebre    (203.10t)

O, pur engast de l’alt carvoncle feta    (203.11)

Pensant en vos, tresor de ma ventura    (203.12)

Per ymitar aquella gran reyna    (203.13)

Tal animal no·s posa may en rama    (203.14)

Un qüern he legit de cobles discretes    (203.15)

Vos que portas aquella bala rica    (203.16)

Trobant se Març ab Venus en un temple    (203.17)

Vos sou, quant yo parle, la veu que rahona    (203.18)

 

Note.  10a-10t sono le parti in versi del prosimetro Sobre la psalm del «Miserere mei, Deus». — 203.17 = 60.24 = 35.3. — 203.18 = 35.4 = 60.25.

 

 

Indice degli autori

 

Rialc