Rialc
Rao 203.10a

            Narcís Vinyoles


    1      O, immortal y mort per mos delictes,
    2      clavat en creu, pintat de improperis,
    3      joyell immens esmaltat de conflictes!
    4      Reb me, Jhesus, les llagrimes no fictes,
    5      Tu, que per mi rebist tants vituperis.
    6      Reb me, Senyor, del spirit offerta,
    7      Tu, qui rebist per mi colps y empentes
    8      O, guiador y tremontana certa!
    9      Porta m’al loch hon ver goig se conçerta,
    10     acompanyant les animes contentes.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, Valčncia, Universitat de Valčncia, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc