Rialc
Rao 203.2

            Narcís Vinyoles


    1      Bell papagay ab penes d’esperança,
    2      pago smaltat de celsitut insigne,
    3      ffalco gentil ab ales de temprança,
    4      corb revestit de fe sinse mudança,
    5      leo d’onor, coloma molt benigne,
    6      rebeu dels dos aquest present de fama
    7      y de la hu la gran amor profunda
    8      d’on es exit l’ordim tot y la trama
    9      d’aquest proces, lo qui per tots reclama
    10     vostre juhi, hon veritat se funda:
    11     lo premi gran que·l guanyador espera
    12     es sots l’amor de vos, noble Corbera.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

Risposta a Bernat Fenollar (cfr. 60.7).

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc