Rialc
Rao 203.3

            Narcís Vinyoles


    1      Del zodiach, on son los dotze signes,
    2      daurats platons de la correga bella,
    3      sant glorios, insigne dels insignes,
    4      les mans de Deu ab mostres mes que dignes
    5      meritament vos han feta civella,
    6      d’on Ell es cap per nova maravella,
    7      planta de goig en l’ort, divinal edra
    8      ab mil raels de ffe per Ell filada,
    9      del nom de Crist una scolpida pedra,
    10     font de virtuts tan gran, que per vos medra
    11     lo desmedrat mirant vivificada
    12     la palma ’n vos, que ’n vos floreix granada.

    13     Vos, cavaller, portas Deu per divissa,
    14     del Fil, Jhesus crucificat, la ’mpresa,
    15     la sua sanch, vestida per camisa.
    16     Ab preu tan gran pagas la mortal cisa,
    17     ver penident tenint vera promesa.
    18     L’anima ’m foch de ver’amor encesa,
    19     vos griu portas, aquell gran Alexandre,
    20     l’increat Sol que vem sol en vos pondre.
    21     Morint per Ell, pogues en Ell romandre
    22     enamorat com d’Ero fon Leandre.
    23     Si vos l’oiu y li podeu respondre,
    24     qui pot, loant, de vos lahos compondre?

    25     Com per lo riu passant los que passaveu,
    26     passants n’aveu al cel suma no poca,
    27     la caritat, la mar hon navegaveu,
    28     vos lo cridau, y, Deu cridant, invoca
    29     la vostra ma, que dignament lo toca.
    30     Y, finalment, mostrat haveu la suma
    31     de I’Increat en creada figura,
    32     passant lauger per l’aygua com la scuma.
    33     Ni passara ni passareu fretura,
    34     puix l’Inmens d’aquella fon mesura.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 648.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc