Rialc
Rao 203.10o

            Narcís Vinyoles


    1      Cura·m los ulls ab l’engüent o colliri
    2      que, per salut, del teu costat emana.
    3      Dona·m, Senyor, corona de martiri,
    4      de castedat, lo ceptre d’aquell liri
    5      que Tu sols dar a qui be·l te demana.
    6      La boca, donchs, e los labis me uncta
    7      per a cantar lo cant que el cel te canta.
    8      Ma voluntat ab Tu fes la conjuncta
    9      perque·l meu cors y l’anima deffuncta
    10     puguen fruir la tua vida sancta.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc