Rialc
Rao 203.10e

            Narcís Vinyoles


    1      Y axi, Senyor, tinch ferma la sperança
    2      yo, peccador, de gran misericordia.
    3      Grans son mos mals, major ma confiança.
    4      Si·l deute es gran, major es la fermança
    5      de Tu, acort do nostra desconcordia.
    6      Ver[t] estandart victorios, insigne,
    7      dels flachs covarts esforçada bandera,
    8      si do merce, Senyor, so fet indigne,
    9      contemple·t yo en un gest tan benigne,
    10     que may do Tu mon cor se desespera.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc