Rialc
Rao 203.10r

            Narcís Vinyoles


    1      Senyor immens, Deu meu, no·m desempares,
    2      mira lo cor contrit qu’a Tu s’enclina.
    3      Tant es mon be quant Tu, Deu, lo prepares,
    4      qui·m pot fer dany si Tu, Senyor, m’enpares,
    5      fent me sentir la tua disciplina?
    6      Mon cor enterch, si veus que s’amollexca,
    7      sembra y llavor de la divina gracia,
    8      y perque ’n ell, Senyor, aquella creixca,
    9      humilitat en mi may no pereixca,
    10     foragitant superbios’audacia.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc