Rialc
Rao 203.10d

            Narcís Vinyoles


    1      Donchs, Capita, dona·m les armes tues
    2      y ensemps ab mi lleva t’en ma deffensa.
    3      Les vives fonts de vera sanch que sues,
    4      les tues carns nafrades y tan nues,
    5      ab mos peccats fes ne, Senyor, compensa.
    6      Tu has per mi obrat obres tan altes,
    7      que no·s pot fer desfer se per les mies.
    8      Donchs, Jutge just, no sien per mes faltes
    9      faltats los rius que·m corren per les galtes,
    10     puix no pot ser que piados no sies.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc