Rialc
Rao 203.14

            Narcís Vinyoles


    1      Tal animal no·s posa may en rama
    2      hi lla on naix turmenta sense dan;
    3      d’onor l’ordim y de virtuts la trama,
    4      en ella ell hun abit vist de fama,
    5      tan rich y nou, qual nom no·s troba tal.
    6      Hoynt tal nom, hoy cant de serena,
    7      fent adormir l’esperit sensual:
    8      Brianda, crech, es de tal font la vena,
    9      y aquell dins mi, ab voluntat serena,
    10     viu y viura lo terme natural.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, Valčncia, Universitat de Valčncia, 1978.

Risposta a Bernat Fenollar (60.6).

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc