Rialc
Rao 203.10c

            Narcís Vinyoles


    1      Que may sens Tu, Senyor, a Tu no miren
    2      los nostres ulls ni·t basten a comprendre.
    3      Per Tu, Senyor, los peccadors sospiren:
    4      plorant, devots, los pits i·l cor se firen,
    5      ab gran dolor, com t’an pogut offendre.
    6      Hajes merçe del qui t’invoca,
    7      perdona·ls mals del qui a Tu s’acosta;
    8      si de aquells he fet esmena poca,
    9      poch es lo seny que poch vici·l derroca:
    10     salva·l, Senyor, puix tant’amor te costa.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, Valčncia, Universitat de Valčncia, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc