Rialc
Rao 203.10i

            Narcís Vinyoles


    1      Atenyeran aquells goigs mes orelles,
    2      que ’n Tu de Tu lo teu poder presenta,
    3      y contemplant les tues maravelles
    4      los meus trists ulls en Tu, spill d’aquelles,
    5      ab l’esperit viuran vida contenta.
    6      Qual major goig que contemplar y veure
    7      la font d’on naix sens mort eternal viure?
    8      Qual mes delit que veure lo que·l creure
    9      nos ha guanyat y aquell restaurant beure
    10     que·ls cechs mortals no basten a descriure?

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc