Rialc
Rao 203.10g

            Narcís Vinyoles


    1      Tu·ns has donat, Senyor, ampla carrera,
    2      plana y egual, sens volta ni girada;
    3      a Tu anant qual cego la perdera,
    4      si va de nit, ella ’s tan verdadera,
    5      que no·s pot fer portar la may errada;
    6      si·t vol fugir, compren tota la terra
    7      en tant que may bastam exir nos d’ella;
    8      qui molt girar se vol a part esquerra,
    9      stret cami tant luny de Tu·l desterra,
    10     que·l pren Satan com fa·l llop la ovella.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc