Rialc
Rao 203.10b

            Narcís Vinyoles


    1      Fruyt divinal collit d’umana planta,
    2      florint al mon en fresca primavera.
    3      O, Fill humil de nostra mare sancta!
    4      Venguist al mon cubert de nostra manta
    5      per dar a ’quell salut pus verdadera.
    6      Metge dels mals malignes incurables,
    7      viu Redemptor de nostra vida morta,
    8      clavat estas pels homens detestables,
    9      y ab exos claus insignes, ineffables,
    10     Tu·ns has ubert de paradis la porta.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, Valčncia, Universitat de Valčncia, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc