Rialc
Rao 203.10f

            Narcís Vinyoles


    1      Fill de peccat y nat de inconstancia,
    2      nodrit ab llet amarga de malicia,
    3      nuu sens virtut de vera temperancia,
    4      tant peccador axi en la infancia
    5      com fuy apres actes en puericia;
    6      ja en edat vengut d’adolescencia,
    7      tan follament lo mon prengui per gloria,
    8      que ’n joventut havent dels mals ciencia
    9      y en velledat fallint me la potencia,
    10     may he ates de mos peccats victoria.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, Valčncia, Universitat de Valčncia, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc