Rialc
Rao 203.10k

            Narcís Vinyoles


    1      Crea·m, Senyor, hun cor de nova pasta,
    2      blan y humil, contrit y voluntari,
    3      y, si aquell ver penident no y basta,
    4      taste almenys del be que·l lladre tasta:
    5      veja m’ab Tu en l’alt Monti Calvari.
    6      Clavat en creu sots un mateix supplici,
    7      acompanyant misteri tan profunde,
    8      si no mereixch haver tal benefici
    9      (donar totstemps, Senyor, es ton ofici),
    10     fes, donchs, que ’n mi lo teu merit habunde.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc