Rialc
Rao 203.10q

            Narcís Vinyoles


    1      Mos donatius que son, ni mes offertes?
    2      Tu es lo do y a Tu donar es propi,
    3      o, ver’amor que nostr’amor despertes.
    4      De Tu speram les esperances certes,
    5      que lo restant del mon tot es impropi.
    6      Tu est lo tot, la part y la cintilla,
    7      Tu.l donador, Tu la donada joya,
    8      Tu est lo test y Tu est la postilla,
    9      Tu est la font, d’on la salut destilla,
    10     que·ns ha salvats de la confusa Troya.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc