Rialc
Rao 203.10h

            Narcís Vinyoles


    1      Sera fet net mon esperit immunde,
    2      l’anima y cor y tota ma persona.
    3      E puix en mi de Tu, Senyor, habunde
    4      gratia tal, ferma sperança
    5      funde rebre ’n lo cel entre·ls elets corona.
    6      Lo teu costat d’on sanch e aygua corre,
    7      significant pietat babundosa,
    8      es lo gran riu d’on nostre be decorre
    9      y·l port segur on l’anima recorre
    10     per obtenir la vida gloriosa,

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

Al v. 10 segue prosa senza soluzione di continuità.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc