Rialc
Rao 203.10p

            Narcís Vinyoles


    1      Sens Tu, Senyor, que so sino cendra?
    2      qu’es tot mon dir si Tu, Deu, no u escoltes?
    3      Tu·ns has creats ab un’amor tan tendra,
    4      que ’n nostre cor tan gran virtut engendra,
    5      que·l merit poch ateny graties moltes.
    6      En aquest mon vivim vida tant noble,
    7      l’esser creat, semblant a ta imatge,
    8      quant al mon es, es fet per nostre moble,
    9      y·l paradis, sobre lo primer moble,
    10     nostre sera en fi d’aquest viatge.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc