Indice degli autori

 

 

 

 

 

 

 

0.

Anonimi

0bis.

Anonimi aggiunti

0a.

Dibattiti del Cançoneret de Ripoll

0b.

Dibattiti sul Capellà de Bolquera

0c.

Corpus dels Cavallers de València

0d.

Canzoni «Mills de millor» e «Cors magnifichs»

0e.

Canzoni e sparse d’amore

0f.

Dibattiti con Rafel

0g.

Sirventesi  contro Barcellona

0h.

Cançoner sagrat de vides de sants

1.

Pere d’Abella

2.

Lluís Alcanyís

3.

Pere Alcanyís

4.

Pere Alemany

5.

Berenguer d’Anoia

6.

Pere Antoni

7.

Pere d’Anyó

8.

Blai Assensi

9.

Lluís d’Averçó

10.

Mossèn Avinyó

11.

Ferran d’Ayerbe

12.

Baltasar Joan Balaguer

13.

Mossèn Barceló

14.

Fra Joan Basset

15.

Pere Bell

16.

Pau de Bellviure

16bis.

Bernat

17.

Bertomeu

18.

Joan Blanch

19.

Andreu de Boixadors

20.

Capellà de Bolquera

21.

Jaume Bonet

22.

Francesc Borgonyó

23.

Tecla Borja

24.

Jaume del Bosch

25.

Joan del Bosch

26.

Joan Francesc Boscà

26bis.

Ramon Boter

27.

Pere Busquets

29.

Antoni Canals

30.

Pere Miquel Carbonell

31.

Berenguer de Cardona

32.

Ramon de Cardona

33.

Dalmau de Castellnou

34.

Joan de Castellnou

35.

Francí de Castellví

36.

Joan de Castellví

37.

Lluís Català

38.

Francesc Centelles

39.

Jordi Centelles

40.

Aimó de Cescars

41.

Jaume Civaller

42.

Artal de Claramunt

43.

Vicenç Comes

44.

Arnau de Cors

45.

Andreu Despens

46.

Bernat Despuig

47.

Pere Despuig

48.

Llorenç Diamant

49.

Ferran Díeç

50.

Rodrigo Díeç

51.

Bertomeu Dimas

52.

Arnau d’Erill

53.

Jaume Escrivà

54.

Joan Escrivà

55.

Mossèn Estanya

56.

Miquel Estela

57.

Mateu Esteve

58.

Bernat Estruç

58bis.

Jeroni Fabra

59.

Andreu Febrer

60.

Bernat Fenollar

60bis.

Vicent Ferrandis

61.

Francesc Ferrer

61a.

Francesc Ferrer o Ferrera

62.

Jaume Ferrer

63.

Joan Ramon Ferrer

64.

Gabriel Ferruç

65.

Figueres

66.

Genís Fira

67.

Joan Fogassot

68.

Francesc

69.

Jeroni Fuster

70.

Pere Galvany

71.

Joan Gamiça

72.

Lluís Garcia

73.

Martí Garcia

73bis.

Miquel Garcia

74.

Jaume Gassull

75.

Guillem Gibert

75bis.

Pere Gomis

76.

Francesc Martí Gralla

77.

Melcior de Gualbes

78.

Guàrdia

79.

Francí Guerau

80.

Joan Guerau

81.

Dionís Guiot

82.

Fra Hugó

83.

Lluís Icart

84.

Mossèn Ivany

84bis.

Jaume II d’Aragó

85.

Francí Joan

86.

Perot Joan

87.

Joseta

88.

Joan Llençol

89.

Ramon Llull

89a.

Pseudo Ramon Llull

90.

Romeu Llull

91.

Llorenç Mallol

92.

La Reina de Mallorca

93.

Arnau March

94.

Ausiàs March

94a.

Pseudo Ausiàs March

95.

Jaume March

96.

Pere March

97.

Jeroni Martí

97bis.

Pere Martí

98.

Pere Martines

99.

Pero Martines

100.

Joanot Martorell

101.

Guillem de Masdovelles

102.

Joan de Masdovelles

103.

Joan Berenguer de Masdovelles

104.

Pere Joan de Masdovelles

105.

Guerau de Massanet

106.

Guillem Mercader

107.

Francesc de Mèscua

108.

Bernat Metge

109.

Bernat Miquel

110.

Miquel Miralles

111.

Mossèn Miralles

112.

Gabriel Mòger

113.

Jeroni Monçó

114.

Francesc Moner

115.

Joan Moreno

116.

Ramon Muntaner

117.

A. de Muntanyans

118.

Lluís Munyoç

119.

Joan de Nàjera

119bis.

Mossé Natan

120.

Mossèn Navarro

121.

Ramon Novell

122.

Jaume d’Olesa

123.

Jaume d’Olesa i Sanglada

124.

Joan Olivella

125.

Francesc Oliver

126.

Bernat de Palaol

127.

Aznar Pardo

128.

Lluís Pardo

129.

Simó Pastor

130.

Pastrana

131.

Lluís de Peguera

132.

Pere el Cerimoniós

133.

Miquel Peres

134.

Pere Peres

135.

Tomàs Périz de Fozes

135bis.

Andreu Pineda

136.

Baltasar Portell

137.

Pere Pou

138.

Francesc Prat

139.

Gilabert de Próixita

140.

Francí Joan Puculull

141.

Pere de Queralt

142.

Rafel

143.

Ramis

144.

Rajadell

145.

Lluís de Requesens

146.

Ricard

147.

Jaume Ripoll

148.

Felip Dalmau de Rocabertí

149.

Fra Hug de Rocabertí

150.

Joan Rocafort

151.

Mestre Rocafort

152.

Jaume Roig

153.

Lluís Roís

154.

Joan Roís de Corella

154a.

Pseudo Joan Roís de Corella

155.

Joan Roís de Corella el Governador

156.

Jaume Rovira

157.

Jaume Safont

158.

Joan Salom

159.

Bertomeu Salvador

160.

Joan Cesanassas

161.

Joan de Sant Climent

162.

Narcís de Sant Dionís

163.

Ausiàs de Sant Joan

164.

Jordi de Sant Jordi

165.

Francesc de Sant Ramon

166.

Pere de Santa Fe

167.

Ramon Savall

168.

Francesc Segarra

169.

Bernat Serra

170.

Bernat Serradell

171.

Blai Seselles

172.

Síndic del Comú del Peixcadors

173.

Bernat de So

174.

Joan Sobrevero

174bis.

Pere Sorivella

175.

Lleonard de Sors

176.

Mossèn Sunyer

177.

Guillem Tinter

178.

Montserrat Torres

179.

Guillem de Torroella

180.

Pere Torroella

181.

Pere Tresfort

182.

Anselm Turmeda

182bis.

Fra Tusson

183.

Antoni Vallmanya

184.

Bernardí de Vallmanya

185.

Lleonard Vallseca

186.

Pere Lluís Valta

187.

Valterra

188.

Huguet del Vellat

189.

Joan Verdanxa

190.

Joan Verdanxa el Menor

191.

Mossèn Verdú

192.

Francesc de la Via

193.

Jeroni de Vic

194.

Joan Vidal

195.

Francesc Vidal de Voyo

196.

Jaume de Vila

197.

Francesc Vilalba

198.

Vilarffrau

199.

Lluís de Vilarrasa

200.

Berenguer de Vilaragut

201.

Fra Vilagut

202.

Pere Vilaspinosa

203.

Narcís Vinyoles

204.

Ramon Vivot

  

Incipitario generale

Incipitario per autori

Testi aggiunti e esclusi

Indice dei titoli

Teatro

Sigle dei manoscritti