Incipitario di Bernardí de Vallmanya

 

 

 

 

 

 

 

Aquella gran força tan fort que us defensa    (184.1)

L’enteniment, mirant la prescientia    (184.2)

Por ab gosar, ardiment e temor    (184.3)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc