Incipitario di Francesc Ferrer

 

 

 

 

 

 

 

Ab dubte veg [que] puscha viure    (61.1)

Despit, treball, enug [e] dol    (61.1a)

Arbitr’es gran levar juhi    (61.2)

De cert vos dich, si m’a durar    (61.3)

De fi en fi, vos am tan finament    (61.4)

Enamorats, doleu vos de ma vida    (61.5)

Quatre vocals e tres letres ensemps    (61.5a)

Enug estrem abat tot bon saber    (61.6)

Governador, si·l cars de l’ignocent    (61.7)

O, be ’s despit e gran dolor    (61.8)

Qui be serveix lexau, que grat ne ten    (61.9)

Qui veu present lo que mai no a vist    (61.10)

Huyt letras son e la meytat vocals    (61.11)

Una tenço vul ab vos tançonar    (61.12 = 187.2)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc