Incipitario di Melcior de Gualbes

 

 

 

 

 

 

 

Acompanyat d’un amoros desir    (77.1)

Molt m’es plasens, belha, com senyorega    (77.2)

Pus me suy mes en l’amorosa questa    (77.3)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc