Incipitario di Gabriel Ferruç

 

 

 

 

 

 

 

Amichs Garaus en cuy fis prets s’agença    (64.1 = 105.2)

Pus flach sou que nulha stopa    (64.2)

Reyna de pretz, doctrina dels saubens    (64.3)

Sancta dels sans, excelhens e suprema    (64.4)

Us plants crusels ab gemechs dolorosos    (64.5)

Seny’en Ferruç, vos qui tenits procura    (64.6 = 112.1)

 

Note.  64.1 è una tenzone con Guerau de Massanet; 64.6 è una tenzone con Gabriel Mòger.

 

 

Indice degli autori

 

Rialc