Incipitario di Tomàs Périz de Fozes

 

 

 

 

 

 

 

[S]i co·l vassayl can servex longamen    (135.1)

[T]rop me desplay can vey falir    (135.2)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc