Incipitario di Guillem de Masdovelles

 

 

 

 

 

 

 

Del cruzel crim de lleza magestat    (101.1)

Diats, mi-doncs: cuydau vos que us servescha    (101.2)

Dues gentils donzellas say, quez an    (101.3)

En breu veyrem torney mortal bastir    (101.4)

Eras mi ponch Amors tan finamen    (101.5)

Ja no veyra mi-doncs que pus la blan    (101.6)

Le temps presens de guaya primavera    (101.7)

Mos cars nabotz, en vostres canssons vey    (101.8)

Mos cars nabotz, yeu ssay dos aymadors    (101.9)

Mos cars nabotz, torbat m’an l’enemich    (101.10)

Per qu’ieu suy vielhs, en favor de les vellas    (101.11)

Pus li prat son de verdura guarnit    (101.12)

Pus m’avets ffayt a tan gran fallimen    (101.13)

Reunabblament, per gran desconaxença    (101.14)

Senyor mot naut, l’autrier me ffes demanda    (101.15)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc