Incipitario di Lluís Garcia

 

 

 

 

 

 

 

A vos per lohar, dels angels senyora    (72.1)

Canbi paras contra·l Sathan qui us postra    (72.2)

Mayor de tots creats de una pasta    (72.3)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc