Incipitario di Francesc Borgonyó

 

 

 

 

 

 

 

Calle ma beu, puix que loar no basta    (22.1)

De virtuts sou exalçada    (22.2)

Pux ab virtuts lo mon vos magnifica    (22.2a)

O clau que huy·ns obre del cel la gran porta    (22.3)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc