Incipitario di Francí Guerau

 

 

 

 

 

 

 

Bellesa gran vostre cors illumina    (79.1)

Cert, com no us veig, senyora de mon cor    (79.2)

De mi us recort, senyora, mia vida    (79.3)

E qui pora, donzella virtuosa    (79.4)

Si co·l malalt quant la febre·l combat    (79.5)

Un gran enuig dins mon cor sent causar    (79.6)

Un gran espant de tots espants major    (79.7)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc