Incipitario del Cançoner sagrat
de vides de sants

 

 

 

 

 

Antorcha de fe, apostol benigne    (0h.1)

Apostol insigne y molt venerable    (0h.1a)

Apostol insigne y molt venerable    (0h.2)

Columna de fe y lum del mon clara    (0h.2a)

Apostol molt sant de gran sapiencia    (0h.3)

Apostol de Deu molt alt e insigne    (0h.3a)

Apostols beneyts Simo y sent Judes    (0h.4)

Apostols insignes y molt gloriosos    (0h.4a)

Apostols insignes de gran reverencia    (0h.5)

Apostols insignes y molt gloriosos    (0h.5a)

Beneyta Eularia, qui dins Barcelona    (0h.6)

O verge molt digna, per Deu molt amada    (0h.6a)

D’aquest mon trist, que stava de lum pobre    (0h.7)

O salvador de natura humana    (0h.7a)

De tanta valor, beneyta, us contemple    (0h.8)

Humil Apollonia, perfeta serventa    (0h.8a)

De tantes virtuts portau vestidura    (0h.9)

O digne prelat de gran reverencia    (0h.9a)

Del gran rey Jhesus puix fos tan amada    (0h.10)

O santa molt digna, humil Magdalena    (0h.10a)

Dels sants hermitans puix sou la bandera    (0h.11)

O sant excellent, molt clara lanterna    (0h.11a)

Dotat vos contemple de gracia tanta    (0h.12)

O sant glorios, vexell y retreta    (0h.12a)

Entre·ls cavallers insignes    (0h.13)

O sant excellent, perfet y dignissim    (0h.13a)

Entre·ls sants puix sou tan digne    (0h.14)

O sant arquebisbe, de grans laors digne    (0h.14a)

Gaspar, rey de gran prudencia    (0h.15)

O dignes reys de molt gran excellencia    (0h.15a)

Ja consumat aquell tan gran misteri    (0h.16)

Les grans laors qui recitar poria    (0h.17)

O pare sant, de Deu vera factura    (0h.17a)

Les virtuts de vos son tantes    (0h.18)

O santa molt digna de gran reverencia    (0h.18a)

Loar vull la vida de vos, sent Basili    (0h.19)

Beneyt sent Basili, doctor qui esmalta    (0h.19a)

Loem vostra virtut santa    (0h.20)

O sant confessor de gran reverencia    (0h.20a)

Lucia, verge molt pura    (0h.21)

O Lucia sancta, per Deu molt amada    (0h.21a)

Los navegants en mar de crims molt alta    (0h.22)

Margarita molt benigna    (0h.23)

O verge beneyta y martir insigne    (0h.23a)

Martir molt sant, fortissim y admirable    (0h.24)

O martir sant y pur ab gran mundicia    (0h.24a)

Mirant que del rey Jhesus, ver Messies    (0h.25)

O Lazer insigne, perfet y molt noble    (0h.25a)

Mirant que vences la fort gent pagana    (0h.26)

O verge prudent, humil Juliana    (0h.26a)

O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida    (0h.27)

O Vera Creu, de grans laors molt digna    (0h.27a)

O sant excellent Thomas Conturberi    (0h.28)

O gran arquebisbe qui·l mon tot enrama    (0h.28a)

O ver prothomartir de molta constancia    (0h.29)

O ver prothomartir de fe admirable    (0h.29a)

Ornat sou de virtuts tantes    (0h.30)

Doctor excellent de vera doctrina    (0h.30a)

Pare sou tan venerable    (0h.31)

O pare benigne y molt venerable    (0h.31a)

Per obtenir salvacio    (0h.32)

O Deu eternal, virtut infinida    (0h.32a)

Puix als cels ab tanta gloria    (0h.33)

Insigne apostol de vida perfeta    (0h.33a)

Puix, apostol tan insigne    (0h.34)

Sent Pau glorios, de gran reverencia    (0h.34a)

Puix de Deu sou tan amada    (0h.35)

Agnes molt benigna y santa perfeta    (0h.35a)

Puix de tanta reverencia    (0h.36)

Beneyt confessor per Deu molt amat    (0h.36a)

Puix del poble sou deffensa    (0h.37)

O gran cavaller, molt fel e insigne    (0h.37a)

Puix entre les vergens sou verge stimada    (0h.38)

O Barbera santa, de fe digne ciri    (0h.38a)

Puix entre·ls sants sou vos de valor tanta    (0h.39)

O sant excellent de vida molt pura    (0h.39a)

Puix fos vencedor d’aquell adversari    (0h.40)

O sant glorios, beneyt sant Machari    (0h.40a)

Puix molt clarament se mostra    (0h.41)

Angelich doctor de noble linatge    (0h.41a)

Puix per vos, Verge Maria    (0h.42)

Puix que mare tan honrada    (0h.43)

Senyora del cel, qui stau collocada    (0h.43a)

Puix sant tan insigne y tant comendable    (0h.44)

Estel resplandent donant lum divina    (0h.44a)

Puix servis ab amor tanta    (0h.45)

O Marta beneyta, per Deu molt amada    (0h.45a)

Puix sou de Jhesus servent tan dignissim    (0h.46)

O sant glorios, qui·l mon tot enrama    (0h.46a)

Puix sou lum de la fe nostra    (0h.47)

O sant excellent que·l mon illumina    (0h.47a)

Puix sou sacerdot y bisbe tan digne    (0h.48)

O gran sacerdot humil y benigne    (0h.48a)

Puix sou sant tan venerable    (0h.49)

O sant glorios, perfet y molt digne    (0h.49a)

Puix veig que dels fels portau la bandera    (0h.50)

Dimas beneyt, antorcha encesa    (0h.50a)

Puix veig sou dotat de gracia tanta    (0h.51)

O sant glorios, Ypolit insigne    (0h.51a)

Puix vostra valor tan gran es y tanta    (0h.52)

Sent March glorios, dexeble insigne    (0h.52a)

Puix vostra virtut a tots nos convida    (0h.53)

Columpna de fe molt fort y sancera    (0h.53a)

Puix vostra virtut lo mon tot esmalta    (0h.54)

O ciri de fe y clara lanterna    (0h.54a)

Qui pot loar molt la gran valor vostra    (0h.55)

O ciri de fe perfet y molt digne    (0h.55a)

Reverent Egipciaqua    (0h.56)

O excellent Egipciaqua digne    (0h.56a)

Sant de molta reverencia    (0h.57)

O bisbe molt sant, de vida perfeta    (0h.57a)

Sent Johan Evangeliste    (0h.58)

Apostol sant y subiran doctor    (0h.58a)

Tecla, verge gloriosa    (0h.59)

O martre primera per Deu elegida    (0h.59a)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc