Incipitario di Lluís Roís

 

 

 

 

 

 

 

Apres d’aquell tan rich virginal temple    (153.1)

Misteris profundes los angels cantaven    (153.2)

Totes les coses d’aquest mon    (153.3)

No siau vos, negant, inpenident    (153.3a)

Loau a ells, apres, loau a mi    (153.3b)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc