Incipitario di Baltasar Joan Balaguer

 

 

 

 

 

 

 

Continuant, segons que joya mana    (12.1)

Loau tal sant, o sol, luna y esteles    (12.2)

O lum tan gran que torba y enluerna    (12.3)

Puix lo parlar del cor demostra·l titol    (12.4)

 

 

Indice degli autori

 

   Rialc