Incipitario di Bernat Fenollar

 

 

 

 

 

 

 

Al be que vull mes que ma vida    (60.1)

D’acte semblant tan virtuos    (60.2)

Vist que sens vos nostre cor se reffreda    (60.2a)

D’aquella tan alta, tan fort y gran çoca    (60.3 = 98.5)

D’aquesta gran aguila volar la volada    (60.4)

De vos e de mi lo temps assegura    (60.5 = 115.8)

Ensems vos puch dir, senyora Olives    (60.5a)

Del nom gentil de una gentil dama    (60.6)

Diversament un [bell] nom se recita    (60.7)

Ja los grans rius de vostres bens corrien    (60.8)

L’alta sens par, humil Verge Maria    (60.9)

Lo credit gran que de subtil entendre    (60.10)

Lo suar guarex la febra    (60.11)

Los qui·m desiau loar    (60.12)

Ma volentat, no menys freda que marbre    (60.13)

Mirant, senyor de molta reverencia    (60.14)

Mostrant un greu planyer lo cel y la terra    (60.15 = 98.6)

Per be que lo mon en tals fets huy sia    (60.16 = 189.4 = 194.2 = 202.4)

Semblant la dels reys ab gran resplandor    (60.16a)

Per mils sentir dels fets la fi    (60.16b)

En mostra donchs de gran benevolencia    (60.16c)

Per mitigar l’enuig gran de l’estiu    (60.17)

Puix Deu james les gracies nos dona    (60.18)

Qui Deu vos contempla de la creu en l’arbre    (60.20 = 54.3)

Tals son los plets que vencen son optat    (60.21)

Ni lo meu dir fa consequencia    (60.21a)

Nostra amistat tant bon grat yo excite    (60.21b)

Un altre Sent Pau no sou vos, mossenyer    (60.22)

Vostres goigs ab gran plaer    (60.23)

Trobant se Març ab Venus en un temple    (60.24 = 53.3 = 203.17)

Vos sou, quant yo parle, la veu que rahona    (60.25 = 35.4 = 203.18)

 

 

Indice degli autori

 

Rialc