Incipitario di Joan Fogassot

 

 

 

 

 

 

 

Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals    (67.1)*

. . . / [v]olguer[a en] companyia    (67.2)

Dels doctes fels congregat per posible    (67.3)

Ffins aci me ’veu mostrada    (67.4)

Infinits mals divisio·ns aporta    (67.5)*

Per lo cami breu, sens peril, dresera    (67.6)

Ploren mos ulls lagremes no lensants    (67.7)

Qual orador te lengu’axi diserta    (67.8)

Rey virtuos, senyor d’insigna terra    (67.9)

Si be no·m sent en res lo foch d’amor    (67.10)

Vostre parlar no sie scas    (67.11)

Qual voleu mes, e sou de bon acort    (67.12 = 140.4)

En Fogassot, pus sou enamorat    (67.13 = 183.3)

Tant fort treball me dona·l pensament    (67.14 = 158.1, 158.1a = 202.3, 202.3a)

 

* In tre edizioni (rimandi dall’edizione di riferimento).

 

 

Indice degli autori

 

Rialc