Incipitario di Jordi de Sant Jordi

 

 

 

 

 

 

 

Axi com son sus l’espera los signes     (164.1)*

Ajustat vey d’Amor tot lo poder    (164.2)

Ara hojats, dompnas, que us fau sauber     (164.3)

D’aver lo nom e lo dret tall d’aymia     (164.4)

Deserts d’amichs, de bens e de senyor     (164.5)

Dompna, tot jorn vos vau preyan    (164.6)

En mal poders, enqueres en mal loch    (164.7)

Enuig, enemich de jovent    (164.8)

Enyorament, enuig, dol e desir    (164.9)

Jus lo front port vostra bella semblança     (164.10)*

No m’asalt d’om qu’en tots afars no sia     (164.11)

No pot ren dir ne far que be estia    (164.12)

Pus que tan be sabetz de cambiar    (164.13)

Cant vey li temps camgar e ’nbrunusir     (164.14)

Sovint sospir, dona, per vos, de luny     (164.15)

Tant es li mals que·m fayts soffrir     (164.16)

Tots jorns aprench e desaprench ensemps     (164.17)

Un cors gentil m’a tant enamorat    (164.18)

 

* In doppia edizione (rimando dall’edizione di riferimento).

 

 

Indice degli autori

 

Rialc